Kraków: Konferencja „Estetyka sztuk performatywnych”

Zdjęcie: Kraków: Konferencja „Estetyka sztuk performatywnych”

Wersja do druku

Udostępnij

Szczegółowy program do pobrania

 

Ogólnopolska Konferencja Performatyczna Estetyka sztuk performatywnych organizowana przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 22 maja bloki poświęcone tańcowi.

 

Niezwykły wzrost zainteresowania pojęciem performance’u w ostatnich czasach skłania do przyjrzenia się temu zjawisku z perspektywy estetycznej. Uwagę kierujemy w stronę sztuk performatywnych, które rezygnują ze statycznego, przedmiotowego wytworu działań artystycznych na rzecz efemerycznych procesów czy zdarzeń, ulegających modyfikacjom w każdorazowym przedstawieniu. Proponujemy na nowo przeanalizować działania artystyczne, w których ważną rolę odgrywa problem modyfikacji i prezentacji zarówno dzieła/przedstawienia, jak i jednorazowej sytuacji twórczej.

 

Zachęcamy do podjęcia następujących kierunków poszukiwań:

  1. W estetyce utrwalił się podział na sztuki performatywne i te, które nimi nie są. W kontekście wzrostu zainteresowania kategorią performatywności warto ponownie zastanowić się nad tym, co łączy a co dzieli poszczególne gatunki określane tym mianem, co decyduje o ich specyfice, a zatem powrócić do terminu performatywności i jego wyznaczników. Dlaczego gatunki performatywne są obecnie wyróżniane? Jaka jest ich rola w czasach współczesnych?
  2.  
  3. „Performatywne” dzieła sztuki stanowią inspirację dla wielu teorii estetycznych i filozoficznych, podkreślających konieczność aktywizacji, wciągnięcia odbiorcy w sytuację twórczą, bezpośrednio angażując go poprzez cielesne, afektywne, wolicjonalne, intelektualne oddziaływanie na niego. Proponujemy, aby poddać refleksji każdy gatunek z osobna, zastanawiając się nad specyfiką oddziaływania środków artystycznych tańca, muzyki, czy performance’u i nad różnymi sposobami angażowania widza.
  4. Pojęcie performance’u kojarzy się z burzeniem zastanych kanonów sztuki. Pod rozwagę chcemy wziąć transgresyjny potencjał sztuki, która zaciera lub podważa gatunkowe granice, swobodnie miesza i łączy dowolne środki artystycznego wyrazu, korzysta ze zdobyczy technologicznych, elektronicznych i elektrotechnicznych. Zachęcamy do poddania rekontekstualizacji rozumienia sztuk performatywnych, ze szczególnym naciskiem na performance, taniec i muzykę, by wskazać nowe drogi badań estetycznych, alternatywnych względem dotychczasowych ujęć teatru dramatycznego czy baletu. W jaki sposób zmieniają się tradycyjne kategorie estetyczne wypracowane na terenie poszczególnych gatunków performatywnych? Jakiego rodzaju koncepcje wyjaśniają twórczość performatywną? Warto na nowo rozważyć w tym kontekście strukturę działań prezentujących aktualnie odgrywane przedstawienia.
  5. Bez wątpienia wzrost zainteresowania pojęciem procesu, zdarzenia w sztuce zainicjowała neoawangarda w II połowie XX wieku czyniąc życie materiałem twórczym, ale niebagatelne znaczenie dla wyróżniania niektórych sztuk performatywnych takich jak taniec czy teatr ma także fascynacja ciałem i pojęciem cielesności w ponowoczesności. Dlaczego pojęcie zdarzenia, sytuacyjności, improwizacji, staje się atrakcyjnym tworzywem twórczym w czasach obecnych i czy ma to związek z nowym tworzywem, jakim jest ciało? Czy pojęcie zdarzenia wyrugowało przedmiotowe ujęcie dzieła sztuki? Dlaczego ciało stało się atrakcyjnym tworzywem twórczym?

O popularności działań performatywnych decydują także czynniki pozaestetyczne, zwłaszcza rozpatrywanie performance’u w kategoriach metafory kultury i traktowania performatyki jako nowego paradygmatu wiedzy. Dlatego zachęcamy do podjęcia pytań o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza estetyki, kulturoznawstwa, etnografii, socjologii, medioznawstwa, do swobodnych wędrówek po ścieżkach różnych dyscyplin wzorem performatyki, prowadząc dyskusję nad rolą sztuk performatywnych we współczesności. 

 

Konferencja organizowana jest pod patronem Polskiego Towarzystwa Estetycznego.

Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia i jednostronicowego abstraktu prosimy nadsyłać do dnia 31marca 2012.

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN i obejmuje materiały konferencyjne oraz uroczystą kolację. Dla uczestników konferencji zarezerwowane zostały miejsca w hotelu w Przegorzałach.

Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

 

Adres do korespondencji: 

Zakład Estetyki

Instytut Filozofii 

Uniwersytet Jagielloński

Ul. Grodzka 52

31-044 Kraków

 

e-mail: l.bieszczad@ihils.uj.edu.pl

 

Organizacja:

Dr Lilianna Bieszczad

 

KALENDARIUM

ARCHIWUM WYSTAWIEŃ

KRAKÓW/Przegorzały: Uniwersytet Jagielloński, ul. Jodłowa 13

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close