Lublin/XXI Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca: GaGa/people, GaGa dancers, warsztaty tańca współczesnego

Zdjęcie: Lublin/XXI Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca: GaGa/people, GaGa dancers, warsztaty tańca współczesnego

Fot. Piotr Rymer.

Wersja do druku

Udostępnij

W ramach XXI Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca Lubelski Teatr Tańca zaprasza na warsztaty GaGa/people, GaGa/dancers i warsztaty tańca współczesnego. Warsztaty tańca współczesnego poprowadzą: Colleen Thomas-Young (USA), Emese Cuhorka (Węgry), Inna Aslamova (Białoruś), László Fülöp (Węgry), Oona Doherty (Irlandia), Palle Granhøj (Dania), Daniil Belkin (Ukraina), Clara Giambino (Francja), Ema Senkuvienė (Litwa). Zajęcia będą odbywać się w trzech grupach o różnych poziomach zaawansowania.

Koszt: GaGa/dancers + repertuar 120 zł  – dla uczestników warsztatów MSTT 100 zł; GaGa/people – 50 zł – dla uczestników warsztatów MSTT 40 zł; warsztaty: dla grup średniozaawansowanych – 150 zł /130 zł dla uczestników Centrum Ruchu, dla grupy początkującej – 100 zł / 85 zł dla uczestników Centrum Ruchu.

Zapisy: kartę zgłoszenia (21 MSTT_karta zgłoszeń) należy przesłać na adres: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl.

Terminy: 18-19 listopada 2017 (warsztaty tańca współczesnego), 18 listopada, godz. 11.00-13.15 (GaGa/dancers, prowadzenie: Nitzan Ressler); godz. 14.00-15.00 (GaGa/people, prowadzenie: Erez Zohar).

Wpłat należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu informacji od organizatorów o wolnych miejscach w grupie na numer konta
Bank PKO S.A. 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780 z dopiskiem „Warsztaty – XXI Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca” lub „GaGa”. Adres odbiorcy: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Grupa Zawansowana A:
18 listopada, sobota
13.45 – 15.45 Colleen Thomas-Young (USA)
19 listopada, niedziela
10.00 – 11.30 László Fülöp (Węgry)
11.40 – 13.10 Palle Granhøj (Dania)
13.20 – 14.50 Ema Senkuvienė (Litwa)
15.00 – 16.30  Oona Doherty (Irlandia)

Do grupy zaawansowanej A organizatorzy zapraszają osoby, spełniające każdy z następujących warunków:
–  systematyczny, aktywny udział w spektaklach teatrów tańca / projektach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym,
–  bardzo dobra znajomość nomenklatury tańca współczesnego,
–  wysoka świadomość własnego ciała,
– stały udział w zajęciach z techniki tańca współczesnego w macierzystych zespołach od minimum 5 lat,

–  regularne uczestnictwo w warsztatach technik tańca współczesnego w kraju i zagranicą od minimum 5 lat.

Średniozaawansowana B:
18 listopada, sobota
13.45 – 15.45 Emese Cuhorka (Węgry)
19 listopada, niedziela
10.00 – 11.30 Palle Granhøj (Dania)
11.40 – 13.10 László Fülöp (Węgry)
13.20 – 14.50 Oona Doherty (Irlandia)
15.00 – 16.30 Clara Giambino (Francja)

Do grupy średniozaawansowanej B organizatorzy zapraszają osoby, odznaczające się:
– podstawową świadomością własnego ciała,
– podstawową znajomością nomenklatury tańca współczesnego,
– udziałem w zajęciach z techniki tańca współczesnego,
– wcześniejszym uczestnictwem w warsztatach z tańca współczesnego,
– udziałem w miniaturach i etiudach z wykorzystaniem technik tańca współczesnego o zasięgu regionalnym.

Grupa Początkująca C:
18  listopada, sobota
10.00 – 11.30 Inna Aslamova (Białoruś)
11.40 – 13.10 László Fülöp (Węgry)
19 listopada, niedziela
10.00 – 11.30 Daniil Belkin (Ukraina)
11.40 – 13.10 Inna Aslamova (Białoruś)

Do grupy C – początkującej organizatorzy zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poznaniem tańca współczesnego, chcące poznać możliwości własnego ciała oraz rozwinąć swój potencjał twórczy i zajrzeć do świata teatru tańca.

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przekierowania uczestnika do innej grupy.

 

GaGa jest językiem ruchowym opracowanym przez wiele lat przez Ohada Naharina i stosowanym w codziennym treningu i praktyce tanecznej Batsheva Dance Company. Język GaGa opiera się na przekonaniu, że ruch ma leczącą, dynamiczną, nieustannie zmieniającą się moc. GaGa jest nowym sposobem zdobywania wiedzy i samoświadomości przez ciało. GaGa oferuje sposób odkrywania i wzmacniania ciała oraz zwiększania elastyczności, pewności siebie i zakresów ruchu, jednocześnie uwalniając zmysły i wyobraźnię. GaGa podnosi świadomość własnych fizycznych słabości, pobudza uśpione obszary ciała, obnaża fizyczne zafiksowania i oferuje sposoby ich eliminacji. Praca ta wzmacnia instynktowny ruch i łączy ruch świadomy z nieświadomym.
GaGa wyodrębnia dwie ścieżki: GaGa/people to zajęcia otwarte dla każdego, w każdym wieku, bez konieczności posiadania jakiegokolwiek wcześniejszego doświadczenia i GaGa/dancers dla profesjonalnych tancerzy.

Ohad Naharin: „Stajemy się bardziej świadomi naszej formy. Podłączamy się do nieskończonych możliwości. Eksplorujemy wielowymiarowy ruch; cieszymy się palącym uczuciem w mięśniach, jesteśmy gotowi eksplodować, jesteśmy świadomi swej wybuchowej mocy i czasami z niej korzystamy. Zmieniamy nasze nawyki ruchowe przez znajdowanie nowych. Sięgamy poza znane nam granice. Możemy być jednocześnie spokojni i czujni.”.

Nitzan Ressler pochodzi z Jerozolimy,gdzie ukończyła the Jerusalem Academy for Music and Dance High School. W 2008 roku Nitzan otrzymała stypendium edukacyjne od Izraelsko-Amerykańskiej Fundacji Kultury. W 2010 roku dołączyła do Batsheva Ensemble, natomiast w 2012 roku dołączyła do składu Batsheva Dance Company.

Erez Zohar w 2002 roku ukończył the Jerusalem Academy of Music and Dance High School i dołączył do młodszego składu Batsheva, a w 2005 roku do głównego składu Batsheva Dance Company, gdzie tańczył do 2012 roku. Zdobył stypendium od Amerykańsko-Izraelskiej Fundacji Kultury oraz grant dla „Wybitnego Tancerza” od Ministerstwa Kultury i Edukacji. Od 2012 roku Erez był asystentem Ohada Naharina, przenosząc jego prace na mi.in National Ballet of Portugal, Berlin State Ballet czy English Royal Ballet. Erez zajmuje się nauczaniem Gagi od 2003 roku. W latach 2012-2014 był współdyrektorem the Bye Bye Ballet School of Contemporary Dance w Sankt Petersburgu. Jest także certyfikowanym terapeutą metody Ilana Lev. Zohar powrócił do Batsheva Dance Company w 2017 roku.

Inna Aslamova (Białoruś) o swoim warsztacie:

Chciałabym podzielić się z uczestnikami warsztatów niektórymi z moich narzędzi, które pomagają mi nieustannie tańczyć. Im dłużej zajmuję się tańcem, tym bardziej postrzegam moje ciało jako partnera. Moje komunikowanie się z ciałem oraz jego komunikowanie się z przestrzenią mnie otaczającą tworzą jakość ruchu, jakiej szukam. Narzędzia, którymi się posługuję odwołują się do anatomii, zabawy pomysłami oraz tworzenia reguł dla ciała. Zajęcia są przeznaczone dla tancerzy, którzy poszukują ruchu pełnego niuansów. Jest to taniec bez walki, ale za to pełen lekkości.

Daniil Belkin (Ukraina) o swoim warsztacie:

Warsztaty będą się składać z dwóch elementów – techniki i partnerowania, które będą tworzyły komplementarną całość. Podczas pracy z partnerem nad zaproponowanym zadaniem istotną rolę będzie odgrywał stan czujności względem zmian, zachodzących nie tylko w sytuacji partnerowania, ale także – każdego z członków układu. Podstawą tej pracy będzie umiejętność skupienia się na anatomicznych strukturach ciała oraz impulsów pochodzących z jego wnętrza. Podczas procesu głębokiego słuchania oraz zanurzenia się we własnej jakości ruchu, pozwolimy sobie na przekroczenie wizualnych założeń dotyczących piękna, jak również technicznych aspektów wykonania choreograficznego materiału.

Emese Cuhorka (Węgry) o warsztacie Be BAD:
Przyjdź i bądź krnąbrny, przeszkadzaj, bądź ślepy, używaj tego co do tej pory niedotknięte, aby odnaleźć coś nowego. Tym nowym niech będzie unikalna siła tańca osiągana poprzez doświadczanie. Warsztaty będą oparte na indywidualnych, jak i grupowych improwizacjach. Przed rozpoczęciem zawodowej kariery poświęciłam wiele czasu na ćwiczenie improwizacji, pracę z eksperymentalnym pojmowaniem ruchu, prowadzenie grup ruchowych dla amatorów. Jako profesjonalistce udaje mi się wciąż wykorzystywać ten instynkt eksperymentatorki, który przeobraził się w twórczą postawę pozbawioną osądu i formalnych ograniczeń.

Oona Doherty (Irlandia) o warsztacie Odblokowując wentyl uczuć – Francis Bacon:
Celem warsztatu jest rozwój relacji jaka istnieje pomiędzy ciałem, a ludzką wyobraźnią. Będziemy wykorzystywać techniki aktorskie/kuglarskie do stworzenia szczerego, żywego materiału ucieleśnionej sztuki performansu. Będziemy tworzyć krótkie, pojedyncze frazy pracując z obrazami: betonu, białych pawi, magmy, miodu manuka, narkotyków, Jacksona Pollocka, Francisa Bacona, Carravagio, błędów ojców i białej chwały, wniebowstąpienia Łazarza. Popracujemy nad scenariuszem, pracą z głosem i budowaniem postaci. Wypróbujemy technikę „jąkania” uprawianą przez Doherty. Będziemy pracować nad osiągnięciem efektu chóralnego. Warsztaty zostały zainspirowane pracami artystki: Hope Hunt and the Ascension into Lazarus, które dotykają tematów związanych ze stereotypami jakie funkcjonoują w Europie i odnoszącymi się do zagadnień: młodzieży, męskości, biedy, eskapizmu, odwagi oraz wrażliwości.

László Fülöp (Węgry) o swoim warsztacie:
Zawsze jestem przepełniony mnogością pomysłów, a wtedy my – bo również i ja, jako część grupy – musimy w jakiś sposób zdecydować w czasie rzeczywistym dokąd chcemy razem pójść, jaki jest nasz wspólny mianownik w tym konkretnym momencie. Przy okazji – nie musicie nic mówić w trakcie. Wszystko jest do odczytania w trakcie ludzkich interakcji. To, co głównie mnie interesuje to praca w duetach, bądź grupie, ale bez zatracania siebie na rzecz kolektywu, a bardziej współpracując z nim. Tak więc moja praca kładzie mniejszy nacisk na bycie indywiduum w grupie dla samego faktu bycia wyabstrahowaną jednostką, a bardziej na bycia sobą, będącym stale pod wpływem innych osób, całego otoczenia, także warsztaty będą zawierać sporą ilość kontaktu, dotyku, wzajemnej pracy.

Clara Giambino (Francja, Litwa) o swoim warsztacie:
Uczestnicy warsztatów wezmą udział w serii ćwiczeń o praktycznym zastosowaniu, które zwiększą ich kreatywność oraz pomogą połączyć się z ich wewnętrznym „ja“ poprzez pracę z ciałem. Poprzez głęboką, ustrukturyzowaną eksplorację różnych części ciała, pozbędziemy się napięć ulokowanych w tych konkretnych miejscach. Będziecie mogli spróbować rozwinąć nowe pomysły poprzez współpracę z innymi członkami grupy, wspólne zadania-zabawy, przemieszczanie się w przestrzeni oraz zwiększenie własnych umiejętności twórczych i improwizatorskich.

Palle Granhøj (Dania) warsztacie Obstruction technique – technika blokowania:
Głównym narzędziem warsztatu jest tzw. obstruction technique (technika blokowania), na której opiera się proces twórczy. To ona właśnie przyniosła Palle Granhøjowi i jego pracy międzynarodową sławę w świecie tańca. Obstruction technique zmienia działania i ruchy tancerzy poprzez blokowanie, utrudnianie ich i odkrywa w ten sposób kolejne, coraz głębsze warstwy ich gry i osobowości, czyniąc człowieka centrum zainteresowania.

Colleen Thomas-Young (USA) o warsztacie Coś z niczego/respektując intuicję:
Będą to warsztaty bazujące na poszukiwaniu esencji indywidualności, percepcji i siły. Wykorzystując improwizację, partnerowania oraz elementy kompozycji, sprawdzimy co porusza nasze umysły i ciała w trakcie badania procesów zachodzących w grupie i indywidualnie. Jestem zainteresowana tym co pozostaje w naszych ciałach, w naszym ruchu, w naszym doświadczaniu konkretnej chwili oraz sposobu w jaki przekazujemy te doświadczenia naszej widowni, czy szerzej zewnętrznemu światu. Warsztaty będą wykorzystywać improwizację, partnerowania, aby badać związki, historię, wzory, stany umysłu oraz ścieżki, które są generowane poprzez praktykę.

Ema Senkuvienė (Litwa) o warsztacie Technika „floorwork“:
Praca nad używaniem siły płynącej z działania potrzebnej do przemieszczania się w przestrzeni, następnie wykorzystanie nabytych informacji, do przetworzenia ich na potrzeby własnego sposobu tańczenia oraz improwizowania. Czasami przemieszczanie się na niższym poziomie może wydawać się zadaniem trudnym, bądź niewygodnym, zwłaszcza jeśli chcemy wykonać ten ruch z odpowiednią szybkością. Postaramy się wykorzystać podstawową wiedzę na temat tego, jak nasze ciała mogą się przemieszczać, co pozwoli nam w naturalny sposób przenieść nasz ciężar z pozycji do pozycji bez większego nakładu pracy. Podczas warsztatów będziemy się skupiać głównie na relacji tancerz-podłoga, bez rozróżnienia, czy będzie to w pozycji wertykalnej, czy horyzontalnej.

***

Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w roku 2017 odbywają się po raz dwudziesty. Myśl przewodnia programu Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca będą opierać na ideach ukazywania różnic, kontrastów, antagonizmów i prób dialogu pomiędzy tanecznymi strategiami dzisiejszego świata sztuki.

Wydarzenia towarzyszące:

10 -15 listopada: warsztaty pisania o tańcu z Joostem Goutziersem

14-16 listopada: coaching z Colleen Thomas-Young

16-17 listopada: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Taniec i awangarda w Europie Środkowo-Wschodniej. Terytoria – źródła – biografie

18 listopada: warsztaty GaGa/dancers, GaGa/people, zapisy: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl

18 – 19 listopada: warsztaty tańca współczesnego, zapisy: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl

19 listopada inauguracja Polskiej Sieci Tańca

Filmy:

Mr. Gaga – film dokumentalny o Ohadzie Naharinie i Batsheva Dance Company

Loikka on Tour – pokaz skandynawskich tanecznych filmów krótkometrażowych z Loikka Dance Film Festival

Więcej: mstt.pl

KALENDARIUM

ARCHIWUM WYSTAWIEŃ

Lublin: Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1,w godz. 11.00-13.15 (GaGa/dancers), 14:00-15.00 (GaGa/people)

powiązane

Zespoły

Organizacje

Festiwale

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close