Warszawa / CST: Konferencja naukowo-środowiskowa „W poszukiwaniu balansu. Dobre praktyki i zrównoważony rozwój w tańcu i innych sztukach performatywnych”

Zdjęcie: Warszawa / CST: Konferencja naukowo-środowiskowa „W poszukiwaniu balansu. Dobre praktyki i zrównoważony rozwój w tańcu i innych sztukach performatywnych”

Warszawa / CST: Konferencja naukowo-środowiskowa „W poszukiwaniu balansu. Dobre praktyki i zrównoważony rozwój w tańcu i innych sztukach performatywnych”

Mazowiecki Instytut Kultury i Fundacja Artystyczna PERFORM zapraszają do udziału w konferencji naukowo-środowiskowej „W poszukiwaniu balansu. Dobre praktyki i zrównoważony rozwój w tańcu i innych sztukach performatywnych”. Wydarzenie odbywa się w ramach piątej edycji programu Centralna Scena Tańca w dniach 8–11 lutego 2024 roku w Mazowieckim Instytucie Kultury.

Wersja do druku

Udostępnij

Konferencja to cztery dni wykładów, dyskusji, warsztatów, networkingu, dżemów performatywnych i spektakli tanecznych. Osiem paneli dyskusyjnych poświęcono różnorodnym tematom związanym z rozwojem i projektowaniem kultury ze szczególnym uwzględnieniem obszarów tańca i sztuk performatywnych. Główne zagadnienia to: narracje transmedialne, technologie cyfrowe a dostępność, zrównoważone praktyki produkowania i promowania kultury, ekologia, równowaga między życiem a pracą w kulturze, poszukiwanie balansu między ciałem a umysłem w praktyce ruchu.

W ramach wydarzeń towarzyszących podczas wieczoru CST O melancholii  zaprezentowane zostaną dwa spektakle taneczne: Holy Melancholy w wykonaniu Teatru Tańca Nieznanego oraz solo Katarzyny Leszek Illusions of Shameless Abundance.

W trakcie konferencji będzie można uczestniczyć także w porannych praktykach somatycznych MOSS oraz dżemach performatywnych w ramach dżemu zimowego.

Istnieje możliwość nagrania oraz rozmowy z kuratorkami konferencji – w tym celu należy skontaktować się z organizatorami konferencji.

Miejsce: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, Warszawa

projekt: Centralna Scena Tańca w Warszawie, edycja V 2024

kuratorki: Marta Seredyńska, dr Regina Lissowska-Postaremczak

organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja Artystyczna PERFORM

współpraca: Fundacja Rezonanse Kultury

współfinansowanie: miasto st. Warszawa

Pełna informacja o programie konferencji dostępna jest w biurze prasowym Mazowieckiego Instytutu Kultury pod poniższym linkiem: https://biuro-prasowe.mik.waw.pl/287525-konferencja-naukowo-srodowiskowa-w-poszukiwaniu-balansu-dobre-praktyki-i-zrownowazony-rozwoj-w-tancu-i-innych-sztukach-performatywnych

PROGRAM:

DZIEŃ 1 | 8 lutego (czwartek)

Pierwszy dzień konferencji ma charakter międzynarodowy i poświęcony jest połączeniu tańca i nowych mediów. Wszystkie panele tego dnia prowadzone są w języku angielskim.

Organizatorzy stawiają pytania o kluczowe aspekty sztuk performatywnych w erze cyfrowej. W centrum uwagi będą nowe formy prezentacji i narracji, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania tańca w projektach transmedialnych. Omówiona będzie interdyscyplinarna współpraca w projektach art&science oraz art&tech. Celem panelu jest również wspólne przemyślenie kwestii zrównoważonej praktyki artystycznej w środowiskach cyfrowych i hybrydowych, które obecnie kształtują nowe spojrzenie na produkcję, rozwój publiczności i wzrost artystyczny.

9.00–10.00
rejestracja uczestników i poranna kawa

10.20
otwarcie pierwszego dnia konferencji

10.30–12.30

PANEL 1

Sustainable Innovations. Dance in Hybrid Environments
Wszystkie prezentacje w tym panelu odbywają się w języku angielskim.

Conference introduction: Aspects of Sustainability for Performing Arts in Digital Media
dr Regina Lissowska-Postaremczak

keynote lecture: Reshaping the Field. Translating Dance and the Search for a Sustainable Art Practice
dr Marc Wagenbach

keynote lecture: Organic Growing
Kerstin Hamburg

Otwarta dyskusja

12.30–13.00
przerwa kawowa

13.00–14.00
keynote lecture & installation: Mixing Realities: Issues of Sustainability and/or Sustainable Arts Practice?
dr Jeannette Ginslov

14.00–15.30
przerwa obiadowa

15.30–17.00

PANEL 2

Interdisciplinary collaborations

lecture: Reframing Art&Tech Interdisciplinary Collaborations. Towards Deep Exchange
Aleksandra Skowrońska

wykład: Telematyczne performanse muzyczno-taneczne. Angażowanie publiczności za pomocą technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
dr Patryk Lichota

wykład: Czego o zrównoważonym rozwoju nauczyła nas praca z ChatemGPT?
Zuzanna Kasprzyk

otwarta dyskusja

17.00–17.15
przerwa kawowa

17.15–18.30

DYSKUSJA PANELOWA

Sztuki performatywne w świecie cyfrowym: zrównoważone praktyki i innowacje

dr Marc Wagenbach, Kerstin Hamburg, dr Jeannette Ginslov, dr Patryk Lichota, Aleksandra Skowrońska, Zuzanna Kasprzyk; moderacja: dr Regina Lissowska-Postaremczak

dyskusja w języku angielskim

18.30
podsumowanie i zamknięcie pierwszego dnia konferencji
networkig i wymiana dobrych praktyk

DZIEŃ 2 | 9 lutego (piątek)

Tematem drugiego dnia konferencji jest środowisko pracy w kulturze i sztuce.

Postawione zostaną trudne pytania dotyczące finansowania projektów kulturalnych. Czy mniej środków finansowych oznacza mniej kultury? Wspólnie z ekspertami omówione zostaną strategie i propozycje dobrych rozwiązań na styku finansowania i zarządzania, w dążeniu do wypracowania efektywnych modeli, które jednocześnie wspierają rozwój artystyczny. Uczestnicy przyjrzą się temu, jak „miękkie” aspekty zarządzania, takie jak budowanie relacji, empatia i zrozumienie różnorodności, wpływają na zrównoważony rozwój projektów tanecznych. Czy możliwe jest osiągnięcie planowanych efektów, jednocześnie spełniając oczekiwania i tworząc bezpieczne przestrzenie dla wszystkich zaangażowanych?

09.00–09.50
poranna praktyka somatyczna MOSS

wydarzenie w ramach Dżemu Zimowego (wydarzenia towarzyszące)
obowiązują zapisy: cst.konferencja@gmail.com

10.00–10.20
poranna kawa

10.20
otwarcie drugiego dnia konferencji

10.30–12.00
PANEL 3

W poszukiwaniu balansu: status i formaln0-prawne realia pracy artystów i artystek 

wykład: Warunki pracy osób freelancerskich pracujących w obszarze tańca współczesnego i konceptualnego
Marta Seredyńska

wykład: Ustawa o artystach zawodowych a środowisko tańca
Sonia Nieśpiałowska-Owczarek

wykład: Problematyka zrównoważonego rozwoju kultury w kontekście formalno-prawnym
Julia Hoczyk

otwarta dyskusja

12.00–12.30
przerwa kawowa

12.30–13.30
PANEL 4

W poszukiwaniu balansu: zrównoważone praktyki zarządzania w międzynarodowych projektach artystycznych

wykład: Taniec „zrównoważony”. Jak programy, organizacje i artyści wspierają działania proekologiczne?
Mateusz Czekaj

wykład: Ekosystemy współpracy. Co wyrasta w ruinach?
Katarzyna Kania

otwarta dyskusja

13.30–15.30
przerwa obiadowa

15.30–17.00
DYSKUSJA PANELOWA

Mniej znaczy więcej? Zrównoważone podejście w projektowaniu wydarzeń kulturalnych

Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Julia Hoczyk, Magdalena Juźwik, Katarzyna Kania, Mateusz Czekaj; moderacja: Marta Seredyńska

17.00–18.15
networking i wymiana dobrych praktyk

18:15–18:30
podsumowanie i zamknięcie drugiego dnia konferencji

19.00
wykład performatywny: Iwona Olszowska
dla uczestników i uczestniczek konferencji bezpłatne wejściówki

DZIEŃ 3 | 10 lutego (sobota)

W sobotni poranek odbędą się warsztaty Zielone wydarzenia kulturalne, czyli jak tworzyć program przyjazny środowisku, które poprowadzi Joanna Tabaka (autorka bloga Zielona Instytucja Kultury). Po południu odbędą się dwa panele i dyskusja.

09.00–09.50
poranna praktyka somatyczna MOSS

wydarzenie w ramach Dżemu Zimowego (wydarzenia towarzyszące)
obowiązują zapisy: cst.konferencja@gmail.com

10.00–10.20
poranna kawa

10.20–10.30
otwarcie trzeciego dnia konferencji

10.30–13.30
WARSZTATY

Zielone wydarzenia kulturalne, czyli jak tworzyć program przyjazny środowisku

Joanna Tabaka
obowiązują zapisy: cst.konferencja@gmail.com

13.30–15.00
przerwa obiadowa

15.00–16.00
PANEL 5

Zrównoważone praktyki w produkcji artystycznej

wykład: Zrównoważony proces twórczy – praktyki i możliwości
dr Tomasz Ciesielski

wykład: Dance Marketing i Dance Thinking: nowość w świecie tańca i marketingu
Natalia Gorzelańczyk

otwarta dyskusja

16.00–16.30
przerwa kawowa

16.30–18.00
PANEL 6

Dobre praktyki w instytucjach kultury

wykład: Mniej znaczy więcej o projektowaniu kalendarza wydarzeń kulturalnych
Justyna Kudelska

wykład: Szczodra współjedność kultury i natury. Ekopoetycki performens w Kanie
Wiktoria Chojnacka

wykład: Dwie strony tego samego medalu
Aleksandra Skorupa

otwarta dyskusja

18.15–18.30
podsumowanie i zamknięcie trzeciego dnia konferencji

DZIEŃ 4 | 11 lutego (niedziela)

W ostatnim dniu uwaga uczestników skupi się na tematach, w których dużą rolę odgrywają praktyki związane z organizacją czasu pracy, życia zawodowego i osobistego.

09.00–09.50
poranna praktyka somatyczna MOSS

wydarzenie w ramach Dżemu Zimowego (wydarzenia towarzyszące)

obowiązują zapisy: cst.konferencja@gmail.com

10.00–10.20
poranna kawa

10.20–10.30
otwarcie czwartego dnia konferencji

10.30–12.30
PANEL 7

Równowaga pracy i życia

wykład: Freelance – gdzie to free i gdzie ten lans?
Aleksandra Muszyńska-Bożek

wykład: Trening mentalny: dobrostan tancerza i performera
Tatiana Asmolkova

wykład: Czas stracony i czysty zysk – doktorat praktyczny z tańca w Zjednoczonym Królestwie
Iwona Wojnicka

wykład: Działania inkluzywne w tańcu – o tworzeniu miejsc przyjaznych indywidualnym potrzebom i ograniczeniom uczestników, twórców (i organizatorów)
dr Klara Łucznik

otwarta dyskusja

12.30–13.00
Przerwa kawowa

13.00–14.30
PANEL 8

W poszukiwaniu balansu ciała i umysłu

wykład: Balans pomiędzy ciałem a umysłem – wieloznaczność pojęcia umysł w podejściu Body – Mind Centering
dr Andrzej Molenda

wykład: Ucieleśniona Kreatywność: Zrównoważony rozwój artystyczny integrujący podejście Body-Mind Centering z procesem choreograficznym – wnioski z badań jakościowych
Martyna Rakoczy

otwarta dyskusja

14.30
podsumowanie i zamknięcie konferencji

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

8 lutego (czwartek), godz. 19.00
Wieczór O melancholii
Spektakle tańca

Holy Melancholy, wykonanie: Teatr Tańca Nieznany
Illusions of Shameless Abundance, wykonanie: Katarzyna Leszek

Wydarzenie biletowane: www.mik.waw.pl/repertuar

dla uczestników(-czek) konferencji bezpłatne wejściówki

9–11 lutego (piątek-sobota)
DŻEM ZIMOWY

Praktyka improwizacji w kontakcie oraz dżemy z muzyką na żywo

Wydarzenie dodatkowo płatne, obowiązują zapisy.

Dla uczestników / uczestniczek konferencji niektóre wydarzenia dostępne bezpłatnie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie konferencji.

KALENDARIUM

ARCHIWUM WYSTAWIEŃ

godz. 09:00

Warszawa: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12

inne wydarzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close