ENG
A A A
 wrzesień 2019 

Marek Zadłużny

tancerz | choreograf | pedagog

Marek Zadłużny – choreograf, pedagog, teoretyk tańca o stopniu naukowym doktora. Dyplomowany artysta tancerz (uzyskał dyplom przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich i honorowany przez MKiDN). Absolwent animacji kultury i sportu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Stypendysta w...

Marek Zajączkowski

choreograf | tancerz | baletmistrz

 Marek Zajączkowski –  tancerz, choreograf, baletmistrz. Uczęszczał do Państwowej Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie. Jako dziecko występował w przedstawieniach baletowych i operowych w warszawskim Teatrze Wielkim oraz w programach telewizyjnych. Po ukończeniu szkoły pracował...

Iga Załęczna

choreografka | aktorka | reżyser

Absolwentka Wiedzy o teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice (2003 r.) oraz Choreografię i techniki tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi (2012 r.) Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach: 2010/2011 ,...

Magdalena Zamorska

teoretyczka tańca

Magdalena Zamorska – badaczka, teoretyczka tańca. Kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, członkini Laboratorium Humanistyki Współczesnej UWr. Autorka książki Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy butō (Wydawnictwo Libron, Kraków/Instytut Muzyki i Tańca, 2014)....

Jarosław Zaniewicz

Jarosław Zaniewicz – solista Polskiego Baletu Narodowego. W 2004 roku ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Od 2004 został tancerzem baletu Teatru Wielkiego (obecnie Polski Balet Narodowy). W 2010 roku awansował na stanowisko...

Marta Zawadzka

tancerka | choreograf | pedagog

Marta Zawadzka − tancerka, choreograf, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego w dziedzinie tańca współczesnego przy Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (realizowanego pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Animacji...

Aneta Zbrzeźniak

tancerka

Aneta Zbrzeźniak – solistka Polskiego Baletu Narodowego. W 2000 roku ukończyła Państwową Szkołę Baletową im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Od razu po zakończeniu nauki została zaangażowana przez Emila Wesołowskiego do zespołu baletowego Teatru Wielkiego – Opery...

Ula Zerek

tancerka | performerka | choreografka

Ula Zerek – tancerka, performerka, choreografka, wywodząca się z trójmiejskiej sceny tanecznej. Pracuje na granicy form tańca, teatru i performansu. Absolwentka filologii angielskiej (Uniwersytet Gdański, 2008) i animacji kultury (Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce, Akademia Sztuk...

Bożena Zezula

tancerka | choreograf

Bożena „Zezula” Krypel  – tancerka, aktorka, choreograf, wokalistka. Edukację w zakresie tańca współczesnego i świadomości ciała zdobywała u Leszka Bzdyla, Imre Thormana, Melissy Monteros, Wojciecha Mochnieja, Charlotte Vincent, Tero Saarinena, Martina Kilvady, Grzegorza Brala, Andrzeja Moguczego,...

Andrzej Ziemski

tancerz | pedagog

Tancerz i pedagog urodzony w Warszawie. W 1969 roku ukończył Państwową Szkota Baletową w Warszawie i zaangażował się do zespołu Teatru Wielkiego. Jako tancerz o doskonałych warunkach szybko uzyskał tytuł solisty, występując m.in. w głównych partiach...

Maria Zimpel

tancerka | choreografka

Marysia Zimpel  – tancerka i choreografka. Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska:  Praktyka tańca – ruchoma przestrzeń tworzenia siebie) oraz kierunku Contemporary Dance, Choreography and Context w Inter-University Centre for Dance (HZT)...

Marta Ziółek

choreografka | performerka

Marta Ziółek jest choreografką i performerką. Zanim rozpoczęła studia na wydziale choreografii w School for New Dance Development (SNDO) w Amsterdamie, studiowała na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.   Dotychczas brała udział w warsztatach,...

Michaił (Michail) Zubkow (Zubkov)

tancerz | choreograf | pedagog

Michaił Zubkow ukończył szkołę baletową w Permie (1980). Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (2009) i studiów podyplomowych z Teorii Tańca na tej samej uczelni (2013). Jako tancerz spędził na scenie 22 lata. Obecnie...

Aneta Zwierzyńska

tancerka | choreografka | pedagog

Aneta Zwierzyńska – tancerka, choreograf, performer, instruktorka tańca i capoeiry. Absolwentka Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu na wydziale tańca współczesnego oraz studiów magisterskich w Anton Bruckner Privatuniversität w Linzu (Austria) na dwóch kierunkach:...
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia