ENG
A A A
 sierpień 2019 

Katowice: Rekrutacja na stanowisko instruktora zespołu tańca

23 lipca 2019

Pedagog

Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach poszukuje osoby z wykształceniem w kierunku tańca i przygotowaniem pedagogicznym (lub uprawnieniami) do prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. Wymagane jest doświadczenie na podobnym stanowisku. MDK oferuje zatrudnienie na stanowisku instruktora zespołu na podstawie umowy o pracę, w wymiarze ¾ etatu.

 

Termin składania ofert: 21 sierpnia 2019 roku

Rozpoczęcie pracy: wrzesień 2019 roku

Otwarty konkurs na realizację spektaklu w ramach programu „Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy” w 2020 roku

19 czerwca 2019

Konkurs

Instytut Adama Mickiewicza wraz z Instytutem Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie oraz Art Stations Foundation ogłasza otwarty konkurs na stworzenie i realizację spektaklu tańca zbudowanego wokół sylwetki i twórczości Marie Rambert w ramach programu Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy w 2020 roku. Jest to program prezentacji polskiego tańca artystycznego z udziałem polskich tancerzy, choreografów, pedagogów i teoretyków tańca. PROGRAM będzie realizowany w latach 2018-2021. W ramach PROGRAMU spektakle, warsztaty, spotkania i debaty będą realizowane w najbardziej aktywnych centrach tańca w Europie Środkowej i Wschodniej, m.in. na Białorusi, Ukrainie, Gruzji, Armenii, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Słowenii, Serbii, Bułgarii, Mołdawii.

 

Termin składania OFERT: komplet wymaganych dokumentów należy przesłać do 31 października 2019 roku na adres mailowy: eepap@iam.pl w formie plików PDF oraz pocztą na adres Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin z dopiskiem „Terytoria choreografii – Konkurs” (decyduje data stempla pocztowego).

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia