W tym roku przypada 75. rocznica powstania Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Z tej okazji placówka ta przygotowuje Galę Jubileuszową: na 25 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 przewidziane są spektakle i pokazy z udziałem uczniów, absolwentów i artystów baletu. To uroczyste wydarzenie stanowi ukoronowanie dotychczasowej działalności Szkoły. O Tacjannie Wysockiej, niełatwych początkach tej świątyni nauki, niezwykłej misji i wszechogarniającej pasji tworzących ją ludzi opowiedziała redakcji portalu dyrektorka Elżbieta Mendakiewicz.

Wersja do druku

Udostępnij

O historii Szkoły

Historię naszej Szkoły tworzy liczne grono wyjątkowych ludzi: z wizją, pasją, iskrą bożą, daną im nieprzypadkowo. Stworzyli bowiem rzecz wielką na pokolenia – szkołę baletową. Byli to między innymi Tacjanna Wysocka, Halina Hulanicka, Zbigniew Korycki, Barbara Joniec i Tadeusz Paprzycki. Dzięki nim możemy dziś świętować 75-lecie szkoły, dobrze funkcjonującej, rozwijającej się, z perspektywą rozbudowy. Jest to Szkoła niezwykła: najstarsza, jako pierwsza z pięciu, rozpoczęła działalność po II wojnie światowej.

Początek aktywności Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej sięga 1946 roku, kiedy to została powołana Prywatna Szkoła Baletowa w Sosnowcu z siedzibą w Pałacu Dietla. Jej założycielką była właśnie Tacjanna Wysocka (1894–1970), polska tancerka, choreografka, pedagożka i publicystka. Pokonała bardzo wiele trudności wynikających z sytuacji powojennej: zniszczony budynek, brak finansów, problemy ze zdobyciem każdej najdrobniejszej rzeczy potrzebnej do prowadzenia zajęć. W 1948 r. szkołę artystyczną w Sosnowcu przekształcono w Liceum Choreograficzne, które następnie – w styczniu 1950 roku – upaństwowiono.

W sierpniu 1955 roku placówkę, ze względu na potrzebę praktykowania na scenie Opery Śląskiej, przeniesiono do Bytomia i tymczasowo umieszczono w gmachu Szkoły Muzycznej przy ulicy Moniuszki. W lutym 1958 roku Szkoła przeprowadziła się do pobliskiej, adaptowanej na ówczesne potrzeby kształcenia baletowego, kamienicy czynszowej przy ulicy Jagiellońskiej w Bytomiu, gdzie mieści się do dzisiaj. Wciąż ją rozbudowujemy i nadal borykamy się z trudnościami lokalowymi. W trakcie obchodów jubileuszowych z okazji 30-lecia utworzenia nadano Jej imię Ludomira Różyckiego.

W osobnym budynku przy ulicy Zabrzańskiej od 1999 roku mieści się internat.

19 listopada 2021 roku w związku z nabyciem przez Szkołę nieruchomości przy ul. Chorzowskiej 22 w Bytomiu podpisany został akt notarialny. Aktualnie trwają prace przygotowujące do gruntownego remontu obiektu, który ze względu na lokalizację i przestrzeń będzie wyjątkowy.

O tych, którzy tworzyli Szkołę

Nie sposób wymienić wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę w kształtowaniu tej Szkoły. Nasi absolwenci z sentymentem wspominają pedagogów – legendy naszej Szkoły, między innymi Tadeusza Burkego, Kazimierza Jacaka, Annę Keyhę-Lis, Kazimierza Cieślę, Elżbietę Rymwid-Mickiewicz (Lebik), Fryderyka Lebika, Wiesławę Kubiak-Mazur, Barbarę Kozak, Ewę Sobolewską.

Liczna grupa absolwentów uczyła lub aktualnie uczy tańca w naszych polskich szkołach.

Naszą Szkołę ukończyli Sławomir Gidel (dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku), Jacek Nowosielski (dyrektor Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Baletowego w Gliwicach) i Maria Buczkowska (Szewczenko) – jej świadectwo jest wyjątkowe, z numerem 1; ukończyła Szkołę w 1953 roku, była propagatorką kultury tanecznej, dyrektorką prywatnej szkoły baletowej. Wciąż jest czynna zawodowo. Wśród absolwentów są również: Janina Niesobska, Robert Glumbek, Anna Majer, Małgorzata Dzierżon, Katarzyna Kozielska, Lucyna Zwolińska, Bożena Olearczyk-Klimczak, Joanna Drabik (choreografowie), Joanna Kuna-Szabelska, Karina Rymwid-Mickiewicz, Elżbieta Rymwid-Mickiewicz, Dobrosława Gutek, Tadeusz Jendrosz, Joanna Pyka, Zdzisław Ćwioro, Kazimierz Cieśla, Barbara Gatty-Kostyal, Wacław Niedźwiedź, Jarosław Świtała, Stefan Jońca, Janusz Mazoń, Bogdan Cholewa, Jan Zdanowicz, Robert Glumbek, Jerzy Makarowski, Wiesława Kubiak-Mazur, Dawid Trzensimiech, Grzegorz Pajdzik, Anna Mendakiewicz, Anna Lorenc, Maciej Pletnia, Michalina Drozdowska, Marta Kurkowska, Małgorzata Dzierżon, Katarzyna Kozielska, Paulina Bidzińska, Łukasz Ożga, Agnieszka Pietyra-Janik, Dajana Al-Makosi, Alicja Bajorek, Barbara Kozak, Karolina Wiśniewska, Dominik Babiarz-Kubik, Karolina Cichy, Adam Myśliński, Marek Krzypkowski, Adam Czechlewski, Aleksandra Piotrowska, Zbigniew Sidło, Sabina Woszek (tancerze, kierownicy baletów scen polskich i zagranicznych), Ewa Telega, Marek Sikora (aktorzy), a także Aleksandra Dziurosz, Artur Fredyk i Oskar Świtała (naukowcy i wykładowcy, propagatorzy kultury tańca).

Nasi Absolwenci wracają do naszej Szkoły jako rodzice kolejnych pokoleń tancerzy (np. Jarosław Świtała, Joanna Kurkowska, Renata Drozdowska), pedagodzy (np. Lucyna Popławska, Janina Psiuk, Katarzyna Dziok), choreografowie (np. Małgorzata Dzierżon, Katarzyna Kozielska), współrealizujący różnego typu projekty (np. Aleksandra Dziurosz, Artur Fredyk).

O Szkole na co dzień

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu to miejsce, w którym uczniowie przebywają codziennie od rana do późnego wieczora, a po lekcjach często chodzą do Opery na repertuarowe spektakle Opery Śląskiej, np. Dziadek do orzechów lub Pan Twardowski.

Nauka w naszej Szkole trwa dziewięć lat, od 10. do 19. roku życia. Zajęcia ogólnokształcące, takie jak w każdej szkole podstawowej czy liceum, przeplatają się z różnego typu zajęciami tanecznymi, takimi jak: taniec klasyczny, współczesny, ludowy i charakterystyczny, dawny, partnerowanie, techniki uzupełniające i przedmioty umuzykalniające (rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne).

Gdy w ciągu dnia wchodzi się do szkoły, z różnych stron, sal baletowych dobiegają dźwięki pianina. To akompaniatorzy wspomagają nauczycieli tańca w czasie zajęć zawodowych.

O misji i aktywności Szkoły

„Jesteśmy Szkołą sprzyjającą artystycznemu rozwojowi ucznia. Kształtujemy sylwetkę kreatywnego i odpowiedzialnego człowieka”. Ta piękna misja towarzyszy nauczycielom i uczniom w codziennej pracy, przygotowując kolejne pokolenia tancerzy do tańca na scenach baletowych Polski i zagranicy.

W naszej Szkole realizowane są projekty taneczne, między innymi: koncerty szkolne, np. Koncert Bożonarodzeniowy i Końcoworoczny, Gala Baletowa z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, podczas której gościmy tancerzy polskich i zagranicznych, realizując wspólny spektakl taneczny z uczniami Szkoły pod opieką artystyczną wybitnych artystów tańca (Henryk Konwiński, Katarzyna Aleksander-Kmieć, Wiesław Dudek, Jacek Przybyłowicz); Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół Baletowych im. Bożeny Kociołkowskiej w Bytomiu, którego pomysłodawcą jest właśnie Bożena Kociołkowska. Ponadto we współpracy z Wiesławem Dudkiem zrealizowaliśmy cztery edycje projektu „Młody Duch Tańca”.

Przygotowując naszych uczniów do zawodu, współpracujemy z różnymi choreografami: Henrykiem Konwińskim, Jackiem Przybyłowiczem, Katarzyną Kozielską, Arturem Żymełką i Małgorzatą Dzierżon.

Nasi uczniowie uczestniczą w różnego typu konkursach tańca, przywożąc liczne nagrody. W roku szkolnym 2021/2022 zajęli wysokie miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego w Gdańsku. Wśród laureatów znaleźli się Jagoda Łydka (w grupie młodszej dziewcząt, II miejsce, przygotowanie: taniec klasyczny – Lucyna Popławska, taniec współczesny – Katarzyna Aleksander-Kmieć), Zuzanna Ciaciek (w grupie średniej dziewcząt, III miejsce, przygotowanie: taniec klasyczny – Maia Musaeva, taniec współczesny – Anna Śmiganowska), Igor Przybyła (w grupie średniej chłopców, II miejsce, przygotowanie: taniec klasyczny – Grzegorz Pajdzik, taniec współczesny Anna Śmiganowska), Mateusz Buszka (III miejsce, przygotowanie: taniec klasyczny – Larisa Ermolova, taniec współczesny – Anna Śmiganowska), Julia Bielska (w grupie starszej dziewcząt, II miejsce, przygotowanie: taniec klasyczny – Larisa Ermolova, taniec współczesny – Anna Śmiganowska), Tamiła Dudnik (III miejsce, przygotowanie: taniec klasyczny – Larisa Ermolova, taniec współczesny – Anna Śmiganowska).

Na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym Uczniów Szkół Baletowych im. Bożeny Kociołkowskiej w Bytomiu sukces odnieśli tacy uczniowie jak: Wiktor Perdek (grupa starsza, II miejsce), Mateusz Buszka (grupa młodsza, II miejsce ex aequo).

Z kolei na European Ballet Grand Prix w Wiedniu triumf święciły Klara Lisek (Lonely Spider do muzyki Lhasy de Seli), Jagoda Łydka (Tennessee Waltz do muzyki Evy Cassidy) i Zuzanna Wojciechowska (Fel Shara do muzyki KlezRoym). Zajęły III miejsce ex aequo w kategorii „TEENS Professional Contemporary Solo” (przygotowane przez Katarzynę Aleksander-Kmieć w jej choreografiach). Z kolei w kategorii „JUNIORS Professional Contemporary Solo” sukces odniósł Wiktor Perdek ­­­­­­­­­­­­­­­– zajął III miejsce, wytańczywszy swoją choreografię Battery low do muzyki Satori (opieka artystyczna: Anna Śmiganowska).

Poza tym na Międzynarodowym Konkursie ,,Złote Pointy” w Szczecinie uhonorowani zostali uczniowie, tj. Mateusz Buszka (stypendium artystyczne w postaci miesięcznych letnich warsztatów na Florydzie) i Jagoda Łydka (stypendium Fundacji Balet).

Co nowego w Szkole?

Od 19 listopada 2021 roku jesteśmy właścicielami bez mała dwóch hektarów przestrzeni. Przygotowujemy się do remontu. Jesteśmy przekonani, że wkrótce będzie tu pięknie – słonecznie i zielono!

O jubileuszu

Serdecznie zapraszamy naszych Absolwentów oraz Przyjaciół do udziału w wydarzeniach jubileuszowych. 24 czerwca 2022 roku w Bytomskim Centrum Kultury o godz. 16.00 odbędzie się próba generalna spektaklu Wszechświat w skorupce orzecha w reżyserii Artura Żymełki, potem zaś nastąpi wręczenie uczniom świadectw, a nauczycielom nagród jubileuszowych. Wszystko na scenie BeCeK-u.

25 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 przewidziany jest spektakl Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu, składający się z części klasycznej, w którym wystąpią uczniowie OSB w Bytomiu. Zaprezentowany zostanie również spektakl baletowy Wszechświat w skorupce orzecha w reżyserii Artura Żymełki. Odbędą się także pokazy absolwentów w choreografii Małgorzaty Dzierżon (naszej absolwentki), artystów Opery na Zamku w Szczecinie w choreografii Lucyny Zwolińskiej (naszej absolwentki), Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z liczną grupą naszych absolwentów. Pokazany zostanie Krzesany w choreografii Henryka Konwińskiego w wykonaniu Opery Śląskiej.

Po koncercie zapraszamy absolwentów na spotkanie w murach Szkoły.

(Elżbieta Mendakiewicz, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu)

powiązane

Ludzie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close