Bydgoszcz/Festiwal Prapremier 2015: Komuna//Warszawa „Europa. Śledztwo” – chor. Pelczyńska, Szostak, Jędra

Zdjęcie: Bydgoszcz/Festiwal Prapremier 2015: Komuna//Warszawa „Europa. Śledztwo” – chor. Pelczyńska, Szostak, Jędra

Fot. Kasia Chmura-Cegiełkowska

Wersja do druku

Udostępnij

Pol­ska: 24 tysiące sklepów z ubra­ni­ami z drugiej ręki. Europa: 120 tysięcy firm odzieżowych ubrań. Świat: 4 mil­iony par rąk szyje ubra­nia w Bangladeszu.

Trzy artys­tki zapraszają pub­liczność do gigan­ty­cznego europe­jskiego lumpeksu pełnego fan­tazji z drugiej ręki i zuży­tych marzeń o przyszłości. W kolażu improw­iz­a­cji i sieci widocznych i niewidzial­nych połączeń tancerki badają relacje między tym, co odległe, glob­alne i tym, co oso­biste. Prowadzą per­for­maty­wne śledztwo w sprawie przyszłości Europy. Ile kosz­tuje wspólne dzi­ałanie? W jaki sposób part­ner stał się przeszkodą? Kiedy wartości zmieniły się w obsesje?

To również spek­takl o pracy artys­tów tańca – jej mate­ri­al­ności i cenie. Artys­tki wzy­wają pub­liczność do tabl­icy, pytają o relację między tancerzem i widzem, dzi­ała­ją­cym pod­miotem i obserwatorem.

To spek­takl o nieprzewidzianych kon­sek­wenc­jach wspól­nej pracy, kolek­ty­wnego dzi­ała­nia, w którym to, co miało dawać poczu­cie bez­pieczeństwa – okazuje się kole­jną formą opresji, a to, co miało straszyć – śmieszy.

W spek­taklu wyko­rzys­tano dane z raportów orga­ni­za­cji Asia Mon­i­tor Resource Cen­tre i War on Want dostępne na stronach: http://amrc.org.hk/system/files/FFM-Cambodia-Report-022014-amrc_0.pdf oraz http://www.waronwant.org/attachments/Fashion%20Victims.pdf

Pro­jekt dofi­nan­sowany ze środ­ków Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego oraz Urząd m.st. Warszawy, przy wspar­ciu Fun­dacji Bur­dąg, Cen­trum w Ruchu, Urzędu Dziel­nicy Wawer m.st. Warszawa.

Trailer

reżyseria: Weronika Pelczyńska, Iza Szostak, Magda Jędra

choreografia: Weronika Pelczyńska, Iza Szostak, Magda Jędra
dramaturgia: Agata Szczęśniak
reżyseria świateł: Karolina Gębska

scenografia: Wojciech Pustoła

premiera: 11-13 lipca 2014

produkcja: Komuna//Warszawa

W spek­taklu wyko­rzys­tano dane z raportów orga­ni­za­cji Asia Mon­i­tor Resource Cen­tre i War on Want dostępne na stronach: http://amrc.org.hk/system/files/FFM-Cambodia-Report-022014-amrc_0.pdf oraz http://www.waronwant.org/attachments/Fashion%20Victims.pdf

Logo Komuna Warszawa (miniaturka)

Logo Burdąg z pełną nazwą (miniaturka)     Logo Centrum w Ruchu (miniaturka)   MKiDN mini (oryginał)   Logo Wawerskie Centrum Kultury (miniaturka)

Więcej

KALENDARIUM

ARCHIWUM WYSTAWIEŃ

godz. 20:00

Bydgoszcz: Teatr Polski, Mała Scena, Al. Mick­iewicza 2

powiązane

Ludzie

Zespoły

Organizacje

Festiwale

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close