Warszawa/Centrum Sztuki Tańca 2018/„Taniec w bibliotece – la Danza i el Baile”: „Dlaczego warto czytać o tańcu?” – spotkanie z Hanną Raszewską-Kursą

Zdjęcie: Warszawa/Centrum Sztuki Tańca 2018/„Taniec w bibliotece –  la Danza i el Baile”: „Dlaczego warto czytać o tańcu?” – spotkanie z Hanną Raszewską-Kursą

Fot. Pagal Creative.

Wersja do druku

Udostępnij

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie oraz Instytyt Muzyki i Tańca zapraszają na spotkanie z Hanną Raszewską-Kursą, które odbędzie się w ramach projektu Taniec w bibliotece – la Danza i el Baile. Jego inicjatorką i autorką jest Małgorzata Matuszewska z Teatru Tańca NTF.

O spotkaniu: Taniec widziany od strony pióra i klawiatury, o tym, czego w dwóch słowach ująć się nie da i o tym, co bez książek zostałoby zapomniane. Wśród omawianych tytułów znajdą się m.in. Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje pod redakcją Joanny Szymajdy,  Powrót (do) przyszłości pod redakcją Mateusza Szymanówki i Katarzyny Koślacz Teoria tańca w polskiej praktyce autorstwa Hanny Raszewskiej-Kursy oraz jedna z najświeższych pozycji na rynku wydawniczym: Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura. Wydawnictwo pokonferencyjne Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018.

Podczas spotkania istnieje możliwość zakupu publikacji autorstwa Hanny Raszewskiej-Kursy.

Hanna Raszewska-Kursa – absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (2006) i Podyplomowych Studiów Teorii Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2011). W 2011 roku ukończyła szkolenie na warsztatach choreologicznych w Instytucie Choreologii w Poznaniu na poziomie zaawansowanym prowadzone przez prof. dr. hab. R. Langego i mgr U. Loba-Wilgocką. Od 2016 roku doktorantka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wykładowczyni teorii tańca na Uniwersytecie Fryderyka Chopina oraz historii tańca XX i XXI wieku w Mazowieckiem Instytucei Kultury. Krytyczka i publicystka (m.in. taniecPOLSKA.pl, „nietak!t Inne strony teatru”, teatralny.pl, „Pulse Dance”, „Studia Choreologica”). Finalistka III Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków. Wykładowczyni teorii tańca i historii tańca, badaczka, krytyczka. W 2014 roku nakładem Wydawnictwa UMFC ukazała się publikacja zbiorowa w jej opracowaniu Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. W 2015 roku Fundacja Ciało/Umysł wydała publikację Warszawska Scena Tańca 2007-2015. Dance and Family (koncepcja: Edyta Kozak, Hanna Raszewska, tekst: Hanna Raszewska). W 2018 roku w ramach Programu wydawniczego 2018 Instytutu Muzyki i Tańca  ukazała  się nakładem wydawnictwa Universitas jej książka Teoria tańca w polskiej praktyce, którą napisała w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W listopadzie ukazała się monografia Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura. Wydawnictwo pokonferencyjne Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018 (wyd. Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA’), której jest redaktorką.

*KLAUZULA zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika  projektu Taniec w bibliotece – la Danza i el Baile.

Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniach projektu wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez organizatorów i partnerów projektu Taniec w bibliotece – la Danza i el Baile w celach dokumentacji i promocji, swojego wizerunku na zdjęciach i filmach zrealizowanych podczas wydarzeń w ramach projektu, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art.81 ustawy z dnia 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90, poz.631, z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody, uczestnik wydarzeń projektu informuje organizatorów przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.

***

autorka projektu: Małgorzata Matuszewska

realizacja: Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki z Warszawy

główny partner: Instytut Cervantesa w Warszawie

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

partnerzy strategiczni: Instytut Muzyki i Tańca, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Big Book Cafe

czas realizacji: 24 listopada – 15 grudnia  2018

daty: 24, 28, 29 listopada 2018 oraz 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15 grudnia 2018

Idea Laboratorium środowiskowego

Laboratorium środowiskowe realizowane w ramach programów społecznych w CST jest skupione m.in. na integracji środowiska warszawskich organizacji pozarządowych oraz indywidualnych osób związanych z tańcem w Warszawie (praktycy/ki, teoretycy/ki, menadżerowie/ki, kuratorzy/ki, animatorzy/ki kultury). Poprzez laboratoria artyści mają szansę m.in. zaprezentować swoje indywidualne pomysły, nawiązać współpracę z innymi warszawskimi twórcami, wypracować modele wspólnego funkcjonowania i rozwoju sztuki tańca w różnych odsłonach w Warszawie. Pierwsze Laboratorium środowiskowe w roku 2018 jest realizowane przez Małgorzatę Matuszewską, reprezentującą Fundację Tradycji i Transformacji Sztuki poprzez autorski projekt Taniec w bibliotece  La Danza i el Baile.

Więcej o projekcie Taniec w bibliotece  la Danza i el Baile

Projekt Taniec w bibliotece  la Danza i el Baile  to spotkania z wyjątkowymi osobowościami warszawskiego świata tańca i wyjątkowymi książkami. Głównym założeniem projektu jest podkreślenie i wzmocnienie obecności tańca w bibliotekach publicznych m.st. Warszawy, a także przybliżenie beneficjentom projektu zjawiska tańca w szerokim jego spektrum ze szczególnym uwzględnieniem świata tańca hiszpańskiego. Projekt stawia silny akcent na zapoznanie czytelników z ofertą wydawniczą z dziedziny tańca, jej najnowszymi i najbardziej wartościowymi pozycjami oraz zasobami zbiorów związanych z tematyką taneczną zgromadzonych w bibliotekach publicznych Warszawy.

„W języku hiszpańskim występują dwa terminy na określenie tańca: la danza i el baile. Wyjaśniając w dużym uproszczeniu różnice pomiędzy wymienionymi terminami, można przyjąć dwie perspektywy. Pierwsza perspektywa to często stosowane rozróżnienie:  la danza w odniesieniu do szerokiego zjawiska tańca, natomiast el baile stosowane w szczególności dla tańca flamenco. W drugiej perspektywie la danza stosuje się w odniesieniu do technik akademickich, a el baile w odniesieniu do technik naturalnych, swobodnych. Wpisując oba terminy w tytuł projektu, pragnę nie tylko podkreślić wyraźny akcent hiszpański, ale również zaznaczyć występującą przez wieki opozycję pomiędzy tym, co wystudiowane, a tym, co swobodne w materii tańca. Opozycję niezwykle twórczą i stanowiącą impuls do rozwoju sztuki tanecznej oraz powstawania nowych technik tego wyjątkowego zjawiska, jakim jest taniec”.

Małgorzata Matuszewska

Małgorzata Matuszewska

Tancerka, choreografka i instruktorka tańca hiszpańskiego, założycielka NTF Teatr Tańca oraz Fundacji Tradycji i Transformacji Sztuki. Autorka wielu spektakli tanecznych m.in. Infantka wedle Kantora – zwycięskiego projektu w kategorii „grupa” na ogólnopolskim konkursie tańca współczesnego Rezydencja/Premiera, projektów artystycznych m.in. Bolero Feel project in progress i edukacyjnych m.in. Hiszpańskie Rytmy  taniec hiszpański dla dzieci. Prekursorka tańca flamenco w Warszawie, którym zajmuje się od 1990 roku. Tańca hiszpańskiego uczyła się u czołowych artystów scen Hiszpanii. Uczestniczyła w szkoleniach z różnorodnych technik tańca i teatru. Brała udział w licznych kursach historii tańca hiszpańskiego, którą zajmuje się intensywnie od 2010 roku. Autorka artykułów i tekstów poświęconych tematyce tanecznej m.in. Taniec w warszawskich bibliotekach (2018), Tropem Carmen, tytułowej bohaterki opery Bizeta (2013). W latach 2004-2013 prowadziła własną szkołę tańca Studio Tańca NTF, aktualnie uczy tańca hiszpańskiego w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Występuje z artystami flamenco, muzyki klasycznej, tancerzami i zespołami różnych technik tańca. Prezentowała autorskie choreografie na festiwalach tańca i konferencjach muzycznych. Współpracowała jako tancerka i choreografka z teatrem, operą i telewizją. Związana z Centrum Sztuki Tańca w Warszawie i ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radio i Telewizji (aktualnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Sekcji Tańca i Baletu ZASP).

Teatr Tańca NTF (TT NTF)  autorski teatr tańca Małgorzaty Matuszewskiej, założony w 2000 roku. Teatr nie posiada stałego zespołu, artyści zapraszani są do udziału w poszczególnych spektaklach. Projekty TT NTF prezentowane były na licznych festiwalach sztuki: Tanecznych Konfrontacjach Europejskie Zawirowania, Festiwalu Sztuki Współczesnej Rozdroże w Warszawie, Międzynarodowym Festiwalu Flamenco „Duende” w Poznaniu, Festiwalu Sztuki Niezależnej Re:wizje w Warszawie, Warszawskiej Scenie Tańca, Gdańskim Festiwalu Tańca, Warszawskich Dniach F.G. Lorki. i wielu innych. Spektakle TT NTF łączą elementy różnych kultur w jeden, spójny środek wyrazu w sferze tańca, teatru i muzyki. TT NTF korzysta z tańca flamenco jako jednego z wielu środków wyrazu, z połączenia których buduje charakterystyczny dla siebie, wyjątkowy język wypowiedzi artystycznej. Teatr Tańca NTF Małgorzaty Matuszewskiej nie ma swojego odpowiednika na polskiej scenie. Spektakle TT NTF często inspirowane są dziełami plastycznymi i stanowią rodzaj dialogu z interpretowanym dziełem i jego twórcą, jak np. spektakl Camille Claudel  – Kyojo (zrealizowany dla Festiwalu Rozdroże 2002) wprowadzał dialog pomiędzy współczesnym tańcem japońskim butoh a tańcem hiszpańskim, spektakl Infantka wedle Kantora (zrealizowany dzięki wygranej w kategorii „grupa” na ogólnopolskim konkursie tańca współczesnego Rezydencja/Premiera 2009, organizowanym przez gdański Klub Żak) odnosił się do tematu Infantki w twórczości wybitnego twórcy teatru i plastyki, Tadeusza Kantora. Najnowszą choreografią TT NTF jest Bolero de Ravel.

Organizatorzy projektu CST: Fundacja Artystyczna PERFORM oraz Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

 

Projekt CST współfinansuje m.st. Warszawa

Partner projektu  CST: Dom Kultury Kadr
Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Ciało się, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa / ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, RDC, portal e-teatr, teatr dla was, portal teatralia.com.pl, miesięcznik TEATR, kwartalnik TANIEC,  Warsawholic, Notes na 6 tygodni, Going.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie
Siedziba 2017-2019: Dom Kultury Kadr
ul. Przemysława Gintrowskiego 32
02-697 Warszawa

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronach:
www.centrumsztukitanca.eu
http://www.dkkadr.waw.pl/k/repertuar/
Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa
Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/
Twitter: https://twitter.com/CSTwWarszawie

KALENDARIUM

ARCHIWUM WYSTAWIEŃ

godz. 17:30

Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, czytelnia, piętro II, w godz. 17.30-18.30.

powiązane

Ludzie

Teksty

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close