Warszawa/Scena Tańca Studio 2016/V: Isabelle Schad „Collective Jumps”

Zdjęcie: Warszawa/Scena Tańca Studio 2016/V: Isabelle Schad „Collective Jumps”

Fot. Jakub Wittchen dla Art Stations Foundation

Wersja do druku

Udostępnij

W ramach V odsłony Sceny Tańca Studio 2016 odbędzie się prezentacja spektaklu Collective Jumps w choreografii Isabelle Schad z udziałem polskich tancerzy. Spektakl berlińskiej choreografki Isabelle Schad podejmuje temat tworzenia wspólnoty w tańcu. Spektakl postrzega taniec jako akt polityczny, a ciało jako miejsce oporu.

Isabelle Schad, po lekturze O rewolucji Hanny Arendt:

„Ciało grupy składa się z wielu. Odd­a­jemy się prak­tykom, które jed­noczą zami­ast indy­wid­u­al­i­zować. Pode­j­mu­jemy je na poziomie bio­log­icznym, komórkowym, ener­gety­cznym. Poj­mu­jemy je jako drogę – kon­sek­wentne budowanie relacji jed­nocześnie
z sobą i z innymi w grupie. Przyglą­damy się wol­ności w odniesie­niu do formy: formy, którą stwarzają wewnętrzne pro­cesy i ich rytm. Doświad­czamy wielości, wielo­rakości, subiek­ty­wności i różnorod­ności. Nawet kiedy forma jest określona i taka sama dla wszys­t­kich: różnorod­ność w obrę­bie powtórzeń. Przyglą­damy się wol­ności jako isto­cie szczęś­cia, które pojawia się, kiedy przepływ ruchu osiąga się wspól­nie bez jakichkol­wiek zakłóceń w ciągłości. Przyglą­damy się wol­ności, którą gwaran­tuje prawo każdego do poszuki­wa­nia formy na sposób indy­wid­u­alny. Każdy może być równy, gdy subiek­ty­wność we włas­nym indy­wid­u­al­nym ryt­mie zag­waran­towana zostanie w formie. Poszuku­jemy równości w ruchu odrzu­ca­jąc jakąkol­wiek hier­ar­chię poszczegól­nych części ciał. Relacje między częś­ci­ami naszego ciała są jak relacje między osobami w grupie. Baw­imy się nimi i zniek­sz­tał­camy je na wiele sposobów. Odróż­ni­amy zsyn­chro­ni­zowanie (syn­chronic­ity) od syn­chro­niza­cji (syn­chro­niza­tion). Poj­mu­jemy zsyn­chro­ni­zowanie jako moment, w którym wszys­tkie ele­menty spo­tykają się, jako fenomen jed­nej energii.  Zapoży­czamy pole dzi­ała­nia, struk­tury, wzory ich for­mowa­nia i rozwi­ja­nia od innych prak­tyk zbiorowych, takich jak taniec ludowy czy ruchowe prak­tyki Ori­entu. Kwestie oporu odnosimy do rytmu. Zagad­nie­nie protestu odnosimy do pytań o orga­ni­za­cję. Przyglą­damy się este­tyce reprezen­tacji jako prak­tyce poli­ty­cznej. Czy stworze­nie zwielokrot­nionego, a jed­nocześnie ujed­no­li­conego, bezpod­miotowego ciała może stać się potenc­jal­nie przestrzenią oporu? Czy samo ciało – ciało tańczące – może się nią stać? Przyglą­damy się wol­ności w obrę­bie grupy. Jest ona zapewniona, gdy każdy odkrywa formę na swój własny subiek­ty­wny sposób.”

trailer

koncepcja i choreografia: Isabelle Schad we współpracy z Laurent Goldringiem

asystent choreografa: Lea Moro

wykonanie: Magdalena Bartczak, Halina Chmielarz, Sonia Borkowicz, Aniela Kokosza, Barbara Bujakowska, Magda Jędra, Iza Szostak, Irena Lipinska, Jakub Margosiak, Tomasz Foltyn, Dorota Michalak, Krystyna Szydłowska, Gosia Mielech, Janusz Orlik, Paweł Sakowicz, Paulina Grochowska, Natalia Wilk

dźwięk / kompozycja: Patryk Lichota

światło: Łukasz Kędzierski

fotograf: Jakub Wittchen

produkcja: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk

koprodukcja: Goethe-Institut w Warszawie

premiera: 13 i 14 grudnia 2014

 Logo łaczone Collective Jumps (miniaturka)

***

Scena Tańca Studio

 

Bilety:

Pierwszy etap sprzedaży (do 15 maja)
– 15 zł / jeden spektakl;
– 25 zł  / 35* zł — karnet całodniowy

Drugi etap sprzedaży (od 16 maja)
– 20 zł / jeden spektakl;
– 35 zł / 45* zł — karnet całodniowy

*od 3 spektakli

Warsztaty dla dorosłych
20 zł / osoba

Warsztaty dla dzieci
5 zł / dziecko
Zgłoszenia na warsztaty należy
przesyłać drogą mailową na adres
magdalena.grabowska@teatrstudio.pl 
do 20 maja (pt.), godz. 12.00.

Bilety do nabycia w kasie Teatru Studio oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Studio: www.teatrstudio.pl

programatorka: Jadwiga Majewska

organizatorzy:

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza,

Instytut Muzyki i Tańca

www.teatrstudio.pl

www.imit.org.pl

dofinansowano ze środków:       

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasta Stołecznego Warszawy

Logo Teatr Studio (miniaturka)  Logo IMIT (miniaturka)

Zakochaj się w Warszawie - logo (miniaturka)   MKiDN dofinansowanie (miniaturka)

KALENDARIUM

ARCHIWUM WYSTAWIEŃ

godz. 19:30

Warszawa: Duża Scena, Teatr Studio, Pl. Defilad 1.

powiązane

Ludzie

Teksty

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close