Krakowski Teatr Tańca

Zdjęcie: Krakowski Teatr Tańca

Krakowski Teatr Tańca „The Entrance”. Fot. Tomasz Ćwiertnia

Wersja do druku

Udostępnij

Krakowski Teatr Tańca powstał w 2008 roku jako kontynuacja i rozszerzenie działającej od 1996 roku nieformalnej GRUPYboso. Liderami Teatru są Eryk Makohon i Paweł Łyskawa. Teatr od wielu lat aktywnie działa w przestrzeni kultury. To najdłużej i najintensywniej działająca krakowska organizacja, produkująca spektakle taneczne, edukująca i wspierająca rozwój i promocję tańca współczesnego. Teatr jest dostrzegany i doceniany w całej Polsce, a także w Europie. Jako partner i organizator wielu wydarzeń edukacyjnych i artystycznych działa niezwykle aktywnie.

Krakowski Teatr Tańca wyprodukował w ostatnich latach kilkanaście pełnowymiarowych spektakli teatru tańca. Do współpracy zapraszani są choreografowie, tancerze i pedagodzy z całego świata (Idan Cohen, Anna Konjetzky, Ayrin Ersoz, Ole Meland, Manuel Ronda, Idan Porges, Thomas Steyaert i inni). Teatr realizował dotąd kilkukrotnie projekty w ramach programów Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (NIMiT) „Zamówienia choreograficzne” oraz „Scena dla Tańca”. Między innymi w 2019 roku, z dodatkowym wsparciem Urzędu Miasta Krakowa, Krakowski Teatr Tańca zrealizował premierę spektaklu The Entrance tureckiej choreografki. Dwa lata wcześniej w ramach stypendium MKiDN Eryka Makohona powstał spektakl MY|WY, który został doceniony przez środowisko teatralne oraz nagrodzony w konkursie na „Najlepszy spektakl Teatru Niezależnego w Polsce, w sezonie 2017/2018” i w 2019 roku w ramach programu ministerialnego ruszył w objazd po Polsce, pokonując 5 tys. kilometrów, odwiedzając ośrodki kultury w dziesięciu niewielkich miastach.

W 2020 roku Krakowski Teatr Tańca, jako współproducent, zrealizował także premierę spektaklu Kantor. Burza Anny Godowskiej i Sławka Krawczyńskiego, realizowaną w ramach „Zamówień choreograficznych”, organizowanych przez IMiT.  W 2021 roku, wyprodukowana w czasie pandemii, instalacja performatywna pt. Okno holenderskie została doceniona przez środowisko teatralne w Krakowie, które przyznało twórcom i wykonawcą prestiżową nagrodę teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego (w jury zasiadali m.in. Paweł Miśkiewicz, Olga Katafiasz, Jacek Popiel, Łukasz Drewniak i inni).

W sezonie 2021/2022 Krakowski Teatr Tańca wyprodukował aż cztery spektakle młodych choreografów i choreografek (HUMANIMAL Magdy Niedzielskiej, Natalii Dinges, Michała Przybyły i Piotr Skalskiego; GOŹDZIK W PUSTEJ MUSZLI Aleksandry Bożek-Muszyńskiej i Piotra Skalskiego, ONE HUNDRED FALLS Jakuba Mędrzyckiego i Ilony Gumowskiej oraz WHITE RABBIT Agaty Jędrzejczak).

Ważny aspekt w działalności Teatru stanowi edukacja, zarówno tancerzy, jak i widowni, dlatego wśród najważniejszych realizacji ostatnich lat znajdują się projekty o charakterze edukacyjnym i artystycznym, choć większość z nich stara się łączyć oba aspekty. Krakowski Teatr Tańca, we współpracy z Central Europe Dance Theatre, zrealizował w latach 2016–2017 program edukacyjny kierowany do młodych tancerzy. W Krakowie, Budapeszcie, Pradze i Bratysławie odbyły się cykle warsztatowe, realizujące program przygotowany przez pedagogów tańca z Polski, Czech, Węgier i ze Słowacji. Eryk Makohon reprezentował polską kadrę pedagogiczną. Kontynuacją tego programu był projekt COL-LAB, w ramach którego powstały dwa spektakle z udziałem tancerzy Central Europe Dance Theatre oraz studentów Węgierskiej Akademii Tańca. Autorem jednego z nich był Eryk Makohon.

We współpracy z Agencją Artystyczną Kameny – Krakowski Teatr Tańca współtworzył dwa projekty – Wehikuł czasu oraz Wspólny Front. Efektem pierwszego z nich jest dwupłytowe wydanie dvd z muzyką Feliksa Nowowiejskiego w wykonaniu Sinfonii Varsovia pod batutą Sebastiana Perłowskiego oraz ruchową realizacją tej muzyki w wykonaniu Krakowskiego Teatru Tańca i studentów Wydziału Teatru Tańca.

Duży projekt edukacyjny zrealizowany przez Krakowski Teatr Tańca to Ani słowa! Odbiór niewerbalnych wytworów kultury. Projekt objął 600 uczniów krakowskich liceów.

Oprócz projektów KTT realizuje całoroczny, stały system edukacyjny. W 2015 roku powstało Studio Adeptów KTT. Celem Studia jest stałe kształcenie adeptów tańca współczesnego. Zajęcia odbywają się w stałych, zamkniętych grupach na trzech poziomach zaawansowania, realizując synergiczny program w którym przenikają się: praca nad techniką i świadomością ciała, zagadnienia aktorstwa fizycznego, zagadnienia szeroko rozumianej ekspresji ciała i głosu, obecności scenicznej. Zajęcia mają charakter niekomercyjny i są formą programu edukacyjnego zaplanowanego  jako idea stałego, kilkuletniego kształcenia technik performatywnych.  Są skierowane zarówno do początkujących, zaawansowanych amatorów, jak i zawodowców.  Semestralnie w Studiu Adeptów uczy się około 120 słuchaczy. W ciągu kilku lat grupa słuchaczy wytworzyła już lokalną społeczność  i widownię skupioną wokół KTT i tańca współczesnego w ogóle. Część Adeptów kontynuuje własne dalsze działania twórcze i wykonawcze, uczy kolejne pokolenia tancerzy. Część przygotowywała się w Studiu do drogi zawodowej i edukacji akademickiej w tym kierunku, stając się studentami uczelni tanecznych w kraju i za granicą.

Działalność impresaryjna Teatru, dawniej realizowana w formie festiwali (takich jak Festiwal Tańca Współczesnego SPACER czy Konkurs Choreograficzny 3… 2… 1… Taniec oraz program prezentacji tańca GOODBYE SUPERMEN), stworzonych przez liderów Krakowskiego Teatru Tańca, Eryka Makohona i Pawła Łyskawę, w momencie utraty dostępu do własnej/stałej sceny przyjęła formę działań kuratorskich. Teatr stara się promować i wspierać krakowskich oraz polskich tancerzy i choreografów, między innymi organizując cykle prezentacji oraz rezydencje artystyczne.

Od 2018 roku odbywa się w Krakowie program Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń – liderzy KTT Paweł Łyskawa i Eryk Makohon są kuratorami projektu, a Teatr jest współorganizatorem.

W 2020 roku Krakowski Teatr Tańca uruchomił program wsparcia Ops!. Program  ma na celu wspieranie absolwentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (Wydział krakowskiej AST) wkraczających w życie zawodowe. Pozwala na stymulację dalszej systematyczności młodych, profesjonalnych artystów teatru tańca. Poprzez udostępnianie im przestrzeni do pracy, stałych lekcji utrzymujących formę oraz pozyskiwanie środków na produkcję i rezydencje ma stymulować i wspierać trudny okres wkraczania na ścieżkę zawodową, po zakończonej już edukacji akademickiej. Pozwala na realizację premier absolwentów, wspieranie procesów researchowych oraz poszerzanie kompetencji zawodowych o zagadnienia metodyki nauczania tańca czy sposobu pozyskiwania środków finansowych na własne działania i projekty. Uczestnicy programu OPS! (zawodowi tancerze)  przenikają się w swojej pracy ze środowiskiem adeptów teatru, tworząc dynamiczny proces wzajemnej kostymulacji.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, samofinansującą się. Przez 25 lat działalności wytworzyła własny model funkcjonowania oparty na współpracy i wymianie energii, zarówno z artystami, jak i lokalnymi społecznościami. Liderzy Teatru, powołując się na ekologię i ideę „zero waste” w kontekście prowadzenia działalności kulturalnej, regularnie wspierają młodych twórców i udostępniają wypracowane przez siebie narzędzia (takie jak dostęp do studia tanecznego, działań promocyjnych, formy prawnej itp.) umożliwiające działania twórcze. Artyści związani z Krakowskim Teatrem Tańca dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z lokalnymi społecznościami, w różnym wieku, w ramach organizowanych warsztatów, projektów edukacyjnych i „żywych spotkań”. Konsekwentnie budowany w ten sposób system stymuluje zarówno środowisko twórcze, jak i grupę odbiorców sztuki, także angażowanej w jej wytwarzanie i propagowanie, poprzez działania partycypacyjne organizowane przez Teatr.

W swojej dwudziestopięcioletniej historii Teatr współpracował z ogromną liczbą krakowskich, polskich i europejskich instytucji oraz organizacji. Spośród krakowskich są to między innymi: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Teatr Lalki i Aktora Groteska, Teatr KTO, Teatr Nowy w Krakowie, Małopolski Ogród Sztuki, Capella Cracoviensis, ICE Kraków Congress Centre, Teatr Ludowy, Nowohuckie Centrum Kultury, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego i inni. Spośród polskich i międzynarodowych: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Teatr Śląski, Teatr STUDIO, Central Europe Dance Theatre, University of Performing Arts w Pradze, Szkoła Baletowa w Bratysławie, Carte Blanche, Machol Shalem Dance House w Jerozolimie, W&M Physical Theatre w Calgary i inne.

***

O alternatywnym modelu dla tańca opowiadają liderzy Teatru w wywiadzie z Anną Królicą, opublikowanym na łamach portalu TEATRALNY.PL:

http://teatralny.pl/rozmowy/alternatywny-model-dla-tanca,3065.html

***

Koncepcja pracy Krakowskiego Teatru Tańca zakłada ścisłą relację pomiędzy pracą artystyczną, impresaryjną a edukacyjną. Liderzy KTT skupieni są na tworzeniu organizacji o charakterze partycypacyjnym, w którym model odbioru kultury opiera się nie tylko na biernym uczestnictwie, ale też byciu częścią lokalnej społeczności animowanej i animującej wydarzenia i działania kulturalne. Kreacja sztuki łączy się i przenika z ciągłym rozbudowywaniem społeczności jej odbiorców, ale też stymulacją działań w których odbiorcy staja się twórcami lub biorą czynny udział w twórczym procesie. Oprócz projektów społecznych, projektów kierowanych do osób z niepełnosprawnościami, rozmów pospektaklowych, wszechstronnej edukacji, realizowane są spektakle uliczne, o szerokiej dostępności, prezentowane w przestrzeniach Krakowa. Do tej pory powstały cztery taneczne spektakle uliczne, Krakowski Teatr Tańca, jako partner Teatru KTO współrealizował dziesiątki widowisk plenerowych (m.in. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych, Nocy Poezji i innych).

Twórcy oraz uczestnicy warsztatów Gaga o projekcie Mixer, realizowanym przez Krakowski Teatr Tańca:

https://www.youtube.com/watch?v=2BYmD89Kps0&t=524s

Film z okazji 25-lecia Krakowskiego Teatru Tańca: 

https://www.youtube.com/watch?v=OIDV43cIGmU

www.krakowskiteatrtanca.pl

www.faceebook.com/KrakowskiTeatrTanca

***

LINKI DO RECENZJI:

https://krknews.pl/krakowski-teatr-tanca-zdemaskuje-falszywe-pozy/?fbclid=IwAR26t7txR6nw5aEAiRNxsjZtPkzRTORc_1YPEk5lfTRrXI-tceBmUhx4Veg

https://www.taniecpolska.pl/krytyka/782?fbclid=IwAR0woUZaSL_hh4OYByVix5vM70M37tQN0K2zPrSh4qJN_XNCk-fUY2fJc24

https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-72/artykul/taniec-smierci?fbclid=IwAR2ahYzdTLYUmrqe7eblNDIBTtD9j4GuG7fF2S0n0unZU8hN1X7rSwkbl44

https://www.taniecpolska.pl/aktualnosci/show/8260?fbclid=IwAR3Ms1UNQozkofWSdX9HEjth116QGhSMpRDIIf-d7JSYUwzyDYLvMm-vNok

http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/2718/najlepszy,_najlepsza,_najlepsi_w_sezonie_2019/2020/?fbclid=IwAR2ahYzdTLYUmrqe7eblNDIBTtD9j4GuG7fF2S0n0unZU8hN1X7rSwkbl44

http://teatralny.pl/rozmowy/alternatywny-model-dla-tanca,3065.html?fbclid=IwAR1OMUijjXWFXjHbP2CkTGD-JM7GUUnIXmRTUE_FnePSTfxVxSeiCoCPKiY

https://didaskalia.pl/pl/artykul/cwiczenia-z-uwaznosci?fbclid=IwAR1O029ZrMlt1uDOxO5jABHSmWOvBYCm6yTZdSnQjHpYC–kYmM9-QG0Zo4

Profil na Facebooku:

facebook.com/KrakowskiTeatrTanca

Artykuły o Teatrze i metodach pracy:

Laboratorium (w) ruchu. Z Erykiem Makohonem rozmawia Justyna Siemienowicz [w:] „Znak”2014, nr 706.

Krakowski Teatr Tańca przedwczoraj, wczoraj, dziś i jutro, Hanna Raszewska [w:] „nietak!t”2015, nr 20.

powiązane

Ludzie

Wydarzenia

Bibliografia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close